Kotizacije

Solo

1 Plesač

50€

Po plesu, Po plesaču

Duo-trio

2-3 Plesača

25€

Po plesu, Po plesaču

Grupa

4-9 Plesača

20€

Po plesu, Po plesaču

Tim

10-15 Plesača

20€

Po plesu, Po plesaču

Formacija

16-30 Plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Produkcija

31+ plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Početnička Liga

3-200 plesača

15€

Po plesu, Po plesaču

Bebe ( revijalci )

3-200 plesača

10€

Po plesu, Po plesaču

Proviziju banke snosite vi.

U TABELAMA SU PRIKAZANE PROSEČNE CENE KOTIZACIJA KOJE MOGU BITI 50% MANJE ILI 50% VEĆE.

UPLATE IZVRŠITE NAJKASNIJE DO – 05.03.2024. GODINE.